One comment

  1. Lluís Ortin

    M’ha agradat molt i m’ha descobert molt del que no hem estudiat a les escoles, sobre la nostra història.
    Gràcies

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>